Skip to main content Skip to search

UFRS RAPORLAMASI

Key Bağımsız Denetim A.Ş. olarak Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; IFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini sağlayıcı hizmetler sunmaya hazırız.